Nebojte se žloutenky

V současné době hygienici varují před epidemií žloutenky. Co je to vlastně za onemocnění a jak moc je nebezpečné? Žloutenka patří mezi nakažlivá, infekční virové onemocnění, které se projevuje zánětem jater. Žloutenka typu A je způsobena virem hepatitidy typu A. Přenáší se tzv. fekálně-orální cestou, což znamená, že virus se z organismu vylučuje stolicí a dál může být přenesen od osoby k osobě přímo, např. špinavýma rukama, nebo nepřímo, požitím kontaminovaných potravin, nápojů nebo kontaktem s dalšími znečistěnými předměty. Nakazit se žloutenkou typu A je relativně snadné. Virus je totiž velmi odolný, při pokojové teplotě dokáže přežít několik týdnů, zmrazený dokonce několik let. Žloutenka typu A se nedá přímo léčit žádnými léky, je při ní povinná hospitalizace a nutná dlouhodobá jaterní dieta. Žloutenka typu B je závažná infekce jater způsobená virem hepatitidy typu B. Virus žloutenky typu B je 100x nakažlivější než virus HIV. Virus se šíří stykem s krví nebo jinými tělními tekutinami nakažené osoby, především spermatem a poševním sekretem. K nákaze žloutenkou typu B stačí, aby se do těla dostalo mikroskopické množství infikované krve nemocného nebo chronického nosiče viru. Nakazit se proto lze i na první pohled neškodným použitím zubního kartáčku, při společném použití hygienických potřeb, ale i při těsném kontaktu či zranění při sportu. Možným způsobem přenosu je nechráněný sexuální styk. Při dodržování správné hygieny, pravidelným používáním antibakteriálních gelů a častějším dezinfikováním se možnost nákazy výrazně snižuje. Nejúčinnějším způsobem ochrany je potom očkování.