Jak vznikají známky stárnutí

Vztah mezi vystavením pleti vlivům vnějšího prostředí a zdravím vysvětluje vznik známek stárnutí. Způsobuje ho určité kumulativní množství vlivů vnějšího prostředí a jednotlivých biologických odpovědí organismu na vnitřní procesy, které vznikají jako odpověď na toto působení. Tyto procesy vyvolává vše, co není spojeno s genetikou, tedy veškeré vnější vlivy, kterým jsme vystaveni, ale také kouření, stravovací návyky, stres a spánek. Naše pokožka je největším orgánem lidského těla, chrání tělo a je nejvíce vystavena působení vnějších vlivů především UV záření a znečištění ovzduší. Musí také odolávat vnitřnímu napětí, které způsobuje únava, úzkost nebo nevyvážená strava. Vlivem vnějších podmínek pleť denně trpí biologickým poškozením, především oxidací a drobnými záněty, které se v pleti postupně hromadí a vytváří známky stárnutí. Tyto drobná poškození zůstávají dlouhou dobu neviditelné, ale poté se objeví. Prvotní fáze se projevuje formou sušší pleti se ztrátou jasu a nejednotným odstínem, a později se objeví jednotlivé tmavé pigmentace, až pleť ztrácí postupně pevnost, ochabuje a tvoří se vrásky.